Search

Co należy zwrócić uwagę na użycie narzędzi elektrycznych, takich jak napędy elektryczne?
Oct 22, 2018

Etykieta artykułu: uwagi dotyczące stosowaniaSiłowniki elektryczne

Wadą elektryczne głowy jest, że struktura jest bardziej skomplikowane i jest łatwe do awarii. Ze względu na skomplikowaną strukturę to trzeba mieć konserwatorów z silnym wiedzy zawodowej i wysokiej technologii. W przypadku uszkodzenia głowicy silnika można szybko rozwiązać problem, i konserwatorów z niskiej wiedzy i umiejętności zajmie dużo czasu podczas prac konserwacyjnych. Krótszy czas pracy i wydajność pracy ograniczonej.


W związku z tym podczas korzystania z narzędzia energii elektrycznej tego samego typu jako głowicę elektryczne lub składnik elektryczny w inteligentny napęd elektryczny należy zauważyć następujące sześć punktów z ostrożnością.


1. przed rozpoczęciem prac elektronarzędzia i głowicę elektryczne powinny być dokładnie sprawdzane. Jeśli narzędzie lub obudowę silnika głowicy jest uszkodzony, uchwyt jest uszkodzony, przewód jest uszkodzony, itp., powinny zostać zastąpione.


2. wybór miejsca pracy, gdy za pomocą elektronarzędzi i urządzeń elektrycznych, aby zachować środowisko środowisko pracy, jeśli jest używany w nocy, aby zapewnić dobre oświetlenie podczas użytkowania.


3. czy nie wykorzystania narzędzi elektrycznych w miejscach z łatwopalnych cieczy, gazów palnych lub pyłami palnymi. Generowane przez narzędzia elektryczne iskry mogą zapalić się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.


Znajomość branży